ภาพกิจกรรม

วันสถาปนามหาวิทยาลัย
พิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์
เยี่ยมชมวิทยาลัยเทคนิคเมืองพัทยา
เยี่ยมชมโรงเรียนเมืองพัทยา 11 และโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร
กองแผนงาน ท่านคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ และทีมงาน เยี่ยมชม
ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารเรียน
MOU กับ บ้านปู อินฟิเนอร์จี จำกัด
พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU)
วันปรีดี พนมยงค์ 2561

ย้อนหลัง >>> 1