ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวิชาการ

 
  • คณะศิลปกรรมศาสตร์ มธ.เชิญชวนผู้สนใจร่วมส่งบทความวิชาการ, วิจัย, ผลงานสร้างสรรค์ เพื่อตีพิมพ์ในวารสาร “ศิลปกรรมสาร” เปิดรับผลงานตลอดทั้งปี   New

วารสารข่าว