โครงการ “ส่งเสริมความรู้ด้านระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)” ในหัวข้อ – ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก (EEC) – ประชาชนได้ประโยชน์อะไรจากการพัฒนา EEC บรรยายโดย ดร.จำนง พวงพุก ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักแผนส่วนรวมและประเมิน สำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก วันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ จัดโดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา

 

  • All