ด้านอาคารสถานที่

        มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา มีความพร้อมในด้านอาคารสถานที่สำหรับจัดการเรียนการสอน การประชุม สัมมนา ซึ่งสามารถรองรับการบริการต่างๆ

1.อาคารบรรยายรวม มีห้องสำหรับจัดอบรมสัมมนาได้แก่ ห้องสัมมนาย่อย จำนวน 6 ห้อง และห้องประชุมใหญ่ ความจุ 120 คน จำนวน 1 ห้อง สำหรับให้บริการนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป

2.สนามฟุตบอลพร้อมลู่วิ่ง สำหรับบุคลากรและประชาชนทั่วไป ได้เล่นกีฬา หรือจัดกิจกรรมทางด้านกีฬา

3.อาคารกิจกรรมทางการศึกษา (ศาลาพักผ่อนรูปโดม) เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ สามารถใช้เป็นพื้นที่จัดกิจกรรมต่างๆ ได้ นอกจากนี้ยังใช้เป็นจุดชมวิวสามารถเห็นทัศนียภาพของเมืองพัทยาและเขาชีจรรย์