Loading...
การประชุมรับฟังความคิดเห็น การจัดตั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษทางการแพทย์และนวัตกรรมดิจิทัล EECMD

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 การประชุมรับฟังความคิดเห็น การจัดตั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษทางการแพทย์และนวัตกรรมดิจิทัล EECmd 

รายละเอียด
ร่วมหารือในหัวข้อ "การเตรียมความพร้อมแรงงานทักษะสูงเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสู่ THAILAND 4.0 และ EEC"

คณะผู้บริหารธนาคารแห่งประเทศไทย นำโดยนายทิตนันทิ์ มัลลิกะมาส ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายการเงิน เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา 

รายละเอียด
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2562

 ธรรมศาสตร์สัญจร กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 วันที่ 12 มกราคม 2562 ณ ลานอเนกประสงค์เทศบาลตำบลโป่ง ชลบุรี

รายละเอียด

ห้องสมุด

More Detail