Loading...

บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เยี่ยมชม มธ.ศูนย์พัทยา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา ให้การต้อนรับคุณศราวุธ รัตนพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (Toyota Motor Thailand Co., Ltd) และ คุณสมนึก ทัศนา วิศวกรชำนาญการ แผนกบริหารโครงการพิเศษ สำนักพัฒนาธุรกิจและบริการ สถาบันไทย-เยอรมัน (Thai-German Institute) ประชุมหารือการจัดทำโครงการ : เรียนจบครบเครื่องกับโตโยต้า เพื่อสร้างบุคลากรที่มีความรู้และทักษะทางด้านวิศวกรรมยานยนต์ให้ตรงกับความต้องของภาคอุตสาหกรรม โดยจะมีความร่วมมือและ mou กันภายในเร็วๆนี้