Loading...

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา ต้อนรับประธานฯ EEChdc พร้อมด้วยประธานฯ EECEIF

27 เมษายน 2564

 

      วันที่ 27 เมษายน 2564  รองศาสตราจารย์ นพ.กัมมาล กุมาร ปาวา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์พัทยา  พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐดนย์ พรรณุเจริญวงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์พัทยา มธ. ให้การต้อนรับ ดร. อภิชาต ทองอยู่ ประธานคณะทำงานพัฒนาบุคลากรและการศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEChdc) และ ดร.สมชัย ไทยสงวนวรคุณ ประธานอีอีซี อินดัสเทรียล ฟอรั่ม (EEC Industrial Forum – EIF) ในการเดินทางมาเยี่ยมชมพื้นที่ มธ.ศูนย์พัทยา (EECmd) เพื่อหารือทิศทางการดำเนินงาน Digital Hospital และ EEC Medical Hub สำหรับการรองรับ Academic Hub, Medical Hub และ Service Hub ด้านการแพทย์อย่างครบวงจร รวมไปถึงแนวทางการพัฒนาเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของพื้นที่ 3 จังหวัดของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) รวมไปถึงหารือแผนการจัดตั้งศูนย์ประสานงาน EECEIF ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา