Loading...

PATTAYA IN THE NEWS

2564

🔸 นายกสนธยา หารือผลักรือผลักดัน Medical Hub แห่ง EEC

🔸 EEC - HDC เร่งสร้างบุคลากร 1.2 หมื่นคน รับ "ศูนย์แพทย์ พัทยา" ก้าวสู่ "Medical Hub" ของอาเซียน

🔸 Aged Society

🔸 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้าพบและหารือนายกเมืองพัทยา เพื่อยกระดับการแพทย์ผลักดันสู่การเป็นพื้นที่สำหรับการแพทย์และสุขภาพแบบครบวงจร

🔸 คณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ เยี่ยมชมเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ ศูนย์นวัตกรรมการแพทย์ครบวงจร (EECmd)

🔸 สาลิกาคาบข่าว Vol.157

🔸 มธ.ใช้พื้นที่ ECO HOTEL ศูนย์พัทยา จัดทำ CI ต.โป่ง รองรับผู้ป่วยสีเขียวจากโรงพยาบาลบางละมุง

🔸 มธ.จับมือโรงพยาบาลบางละมุงตั้งศูนย์พักคอยในชุมชน

🔸ครม.เห็นชอบจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพิ่มเติม 6 แห่ง