Loading...

หอพักนักศึกษา

ข้อมูลหอพัก                 จำนวน(ห้อง)               จำนวนเข้าพัก (คน)

D1 (หอพักหญิง)                    24                                   48

D2 (หอพักชาย)                     24                                   48

D3 (หอพักชาย)                     24                                   48

D4 (หอพักหญิง)                     9                                   18

D5 (หอพักชาย)                      12                                   24                                

      รวม                                   93                                 186          

ประชาสัมพันธ์หอพักนักศึกษา

📌 ประกาศสำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา ที่ 015/2564 เรื่อง การกำหนดการรับสมัครและเรียกเก็บค่าธรรมเนียม  หอพักนักศึกษา ศูนย์พัทยา สำหรับนักศึกษาใหม่ (คลิก)

📌 นักศึกษาหรือผู้ปกครอง ต้องการติดต่องานหอพัก มธ.ศูนย์พัทยา สามารถติอต่อผ่านช่องทางที่แจ้ง (คลิก)