Loading...
ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ เฉลิมฉลอง 89 ปี ธรรมศาสตร์”

ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 จังหวัดชลบุรี สภากาชาดไทย ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา

รายเอียดเพิ่มเติม
โครงการอบรม การออกแบบและการประยุกต์ใช้ระบบท่อในอุตสาหกรรม

วันที่ 25 เมษายน 2566 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา จัดทำโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น EEC Model เพื่อ Re skills /Up Skills and New Skill เพื่อมุ่งเน้นและยกระดับโรงงานเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0

รายละเอียดเพิ่้มเติม
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "การเตรียมความพร้อมการทำงานกับสารเคมีอันตรายและการเก็บกู้สารเคมี"

วันที่ 23 เมษายน 2566 กองบริหารศูนย์พัทยา ร่วมกับหลักสูตรเทคโนโลยีพลังงานชีวภาพและการแปรรูปเคมีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2566

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ วันไหลเมืองพัทยาในวันที่ 19 เมษายน 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม

พัฒนาคุณภาพ ISO 9001:2015

นโยบายคุณภาพ สำหรับงานบริหาร
รายละเอียดเพิ่มเติม
คู่มือคุณภาพ Quality Manual (QM)
รายละเอียดเพิ่มเติม

EECmd

Video EEC V.Thai - V.Eng
Click to watch the video
EECmd ต้นแบบพัฒนาระบบการแพทย์ยุคใหม่ของไทย
รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศ/ข่าวสารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา

ข่าวฝึกอบรม

โครงการ Pre-Medical and Digital Technology ; Me-D (New Generation) ณ “เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษการแพทย์ครบวงจร (EECmd) ธรรมศาสตร์พัทยา”

รศ.นพ.กัมมาล กุมาร ปาวา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์พัทยา พร้อมด้วย ผศ.ดร.ณัฐดนย์ พรรณุเจริญวงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์พัทยา มธ. ให้การต้อนรับน้อง ๆ โครงการ Pre-Medical and Digital Technology ; Me-D (New Generation) สู่ “เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษการแพทย์ครบวงจร (EECmd) ธรรมศาสตร์พัทยา” ณ อาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ.ศูนย์พัทยา เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2565

 

รายละเอียดเพิ่มเติม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา มอบอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

มธ.ศูนย์พัทยา มอบชุดอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 ให้กับหน่วยงานใกล้เคียง ได้แก่ เทศบาลตำบลโป่ง เทศบาลเมืองหนองปรือ โรงพยาบาลบางละมุง

รายละเอียดเพิ่มเติม
โครงการอบรมหลักสูตรยานยนต์สมัยใหม่

หลักสูตรที่ 2 การใช้โปรแกรมจาลอง Automotive Simulation Module ขั้นพื้นฐาน สาหรับการออกแบบยานยนต์สมัยใหม่ ซึ่งได้ดำเนินการอบรมในวันที่ 22 กรกฎาคม 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม
โครงการอบรมหลักสูตรยานยนต์สมัยใหม่

หลักสูตรที่ 1     เทคนิค และ วิธีการออกแบบระบบควบคุม ในยานยนต์สมัยใหม่ โดยใช้เครื่องมือของ บริษัท dSPACE เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม