Loading...
ศึกษาดูงานที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 รศ.นพ.กัมมาล กุมาร ปาวา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์พัทยา  ได้ศึกษาดูงานที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง 

รายละเอียดเพิ่มเติม
ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ รศ.นพ.กัมมาล กุมาร ปาวา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์พัทยา  ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ สู่การเป็นเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษการแพทย์ครบวงจร EECmd ด้วยการร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา วิจัย และพัฒนาศักยภาพบุคลากร นักศึกษา ณ อาคาร CP All Academy สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

รายละเอียดเพิ่มเติม
รองศาสตราจารย์ นพ. กัมมาล กุมาร ปาวา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์พัทยา มธ. คว้ารางวัล TQM Best Practice

จากผลงานยอดเยี่ยม เรื่อง Mobile Based Learning Environment และ Mobile Based Learning Histopathology Laboratory จากการประชุม THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 23nd Symposium on TQM-Best Practices In Thailand

 
รายละเอียดเพิ่มเติม
THAILAND-SINGAPORE GLOBAL HEALTH MEGATREND SYMPOSIUM ON GUT MICROBIOME

กระแสโลกและองค์ความรู้ใหม่ เกี่ยวกับจุลินทรีย์ในลำไส้ ที่มีผลต่อสุขภาพของมนุษย์  วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565 ในรูปแบบ HYBRID 

รายละเอียดเพิ่มเติม

พัฒนาคุณภาพ ISO 9001:2015

นโยบายคุณภาพ สำหรับงานบริหาร
รายละเอียดเพิ่มเติม
คู่มือคุณภาพ Quality Manual (QM)
รายละเอียดเพิ่มเติม

EECmd

ประกาศ/ข่าวสารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา

ปฐมนิเทศ 2564

  • TUPATTAYA (โดย กองกิจนักศึกษา)                                            คลิก
  • TUPATTAYA (โดย กองบริหารศูนย์พัทยา)                                   คลิก
  • เรียนอย่างไร ให้ได้คะแนนดี และได้งาน 100%  (พี่ตั๊บ)                  คลิก
  • สิทธิการรักษานักศึกษา                                                                   คลิก
  • สถานที่ท่องเที่ยวเมืองพัทยา                                                          คลิก

ข่าวฝึกอบรม

โครงการ Pre-Medical and Digital Technology ; Me-D (New Generation) ณ “เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษการแพทย์ครบวงจร (EECmd) ธรรมศาสตร์พัทยา”

รศ.นพ.กัมมาล กุมาร ปาวา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์พัทยา พร้อมด้วย ผศ.ดร.ณัฐดนย์ พรรณุเจริญวงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์พัทยา มธ. ให้การต้อนรับน้อง ๆ โครงการ Pre-Medical and Digital Technology ; Me-D (New Generation) สู่ “เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษการแพทย์ครบวงจร (EECmd) ธรรมศาสตร์พัทยา” ณ อาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ.ศูนย์พัทยา เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2565

 

รายละเอียดเพิ่มเติม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา มอบอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

มธ.ศูนย์พัทยา มอบชุดอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 ให้กับหน่วยงานใกล้เคียง ได้แก่ เทศบาลตำบลโป่ง เทศบาลเมืองหนองปรือ โรงพยาบาลบางละมุง

รายละเอียดเพิ่มเติม
โครงการอบรมหลักสูตรยานยนต์สมัยใหม่

หลักสูตรที่ 2 การใช้โปรแกรมจาลอง Automotive Simulation Module ขั้นพื้นฐาน สาหรับการออกแบบยานยนต์สมัยใหม่ ซึ่งได้ดำเนินการอบรมในวันที่ 22 กรกฎาคม 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม
โครงการอบรมหลักสูตรยานยนต์สมัยใหม่

หลักสูตรที่ 1     เทคนิค และ วิธีการออกแบบระบบควบคุม ในยานยนต์สมัยใหม่ โดยใช้เครื่องมือของ บริษัท dSPACE เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม