Loading...
ต้อนรับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ดูงาน EECmd

รศ.นพ.กัมมาล กุมาร ปาวา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์พัทยา และ ผศ.ดร.ณัฐดนย์ พรรณุเจริญวงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์พัทยา มธ. ให้การต้อนรับ ดร.ปิยธิดา เพียรลุประสิทธิ์ คณบดีสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

MoreDetail
ประชุมหารือร่วมกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

ประชุมหารือเพื่อหาแนวทางการฝึกอบรมโครงการร่วมกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทอภ.

รายละเอียดเพิ่มเติม
บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เยี่ยมชม มธ.ศูนย์พัทยา

ประชุมหารือการจัดทำโครงการ : เรียนจบครบเครื่องกับโตโยต้าให้ตรงกับความต้องของภาคอุตสาหกรรม โดยจะมีความร่วมมือและ mou กันภายในเร็วๆนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม
THAMMASAT EECmd Vision “Now and Next”

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์’ จับมือพันธมิตร 25 องค์กร ยกระดับ EECmd มุ่งสู่ศูนย์กลางการแพทย์ระดับโลก

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

พัฒนาคุณภาพ ISO 9001:2015

นโยบายคุณภาพ สำหรับงานบริหาร
รายละเอียดเพิ่มเติม
คู่มือคุณภาพ Quality Manual (QM)
รายละเอียดเพิ่มเติม

EECmd

ประกาศ/ข่าวสารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา

ปฐมนิเทศ 2564

  • TUPATTAYA (โดย กองกิจนักศึกษา)                                            คลิก
  • TUPATTAYA (โดย กองบริหารศูนย์พัทยา)                                   คลิก
  • เรียนอย่างไร ให้ได้คะแนนดี และได้งาน 100%  (พี่ตั๊บ)                  คลิก
  • สิทธิการรักษานักศึกษา                                                                   คลิก
  • สถานที่ท่องเที่ยวเมืองพัทยา                                                          คลิก

ข่าวฝึกอบรม

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา มอบอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

มธ.ศูนย์พัทยา มอบชุดอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 ให้กับหน่วยงานใกล้เคียง ได้แก่ เทศบาลตำบลโป่ง เทศบาลเมืองหนองปรือ โรงพยาบาลบางละมุง

รายละเอียดเพิ่มเติม
โครงการอบรมหลักสูตรยานยนต์สมัยใหม่

หลักสูตรที่ 2 การใช้โปรแกรมจาลอง Automotive Simulation Module ขั้นพื้นฐาน สาหรับการออกแบบยานยนต์สมัยใหม่ ซึ่งได้ดำเนินการอบรมในวันที่ 22 กรกฎาคม 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม
โครงการอบรมหลักสูตรยานยนต์สมัยใหม่

หลักสูตรที่ 1     เทคนิค และ วิธีการออกแบบระบบควบคุม ในยานยนต์สมัยใหม่ โดยใช้เครื่องมือของ บริษัท dSPACE เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม
โครงการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา กับโครงการจ้างงานให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid – 19) ระยะ 2

เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid – 19) ให้เกิดการจ้างงานส่งเสริมการพัฒนาทักษะในการทำงาน ถ่ายทอดองค์ความรู้ และช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับ ผลกระทบให้ก้าวผ่านวิกฤตในครั้งนี้ จำนวน 300 อัตรา

รายละเอียดเพิ่มเติม