Loading...

ทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เปิดรับสมัครขอรับทุนการศึกษา ระลอกใหม่  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  

ปริญญาตรี -> bit.ly/3huqQ0I

บัณฑิตศึกษา -> bit.ly/38CvllG 

แบบฟอร์มเรียงความและรับรองสถานะ -> bit.ly/2M4fGny

รายละเอียดเพิ่มเติม
ช่องทางการติดต่อกองบริหารศูนย์พัทยา

ในวันที่ 2- 31 มกราคม 2564

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ COVID-19