Loading...
ต้อนรับที่ปรึกษาพิเศษด้านพื้นที่และชุมชน สำนักงาน EEC

ผศ.ดร.ณัฐดนย์ พรรณุเจริญวงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์พัทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต้อนรับคุณทัศนีย์ เกียรติภัทราภรณ์ ที่ปรึกษาพิเศษด้านพื้นที่และชุมชน  สำนักงาน EEC

รายละเอียดเพิ่มเติม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงนามบันทึกข้อตกลงกับ กรมการแพทย์ โครงการศูนย์การแพทย์แม่นยำแห่งชาติ

รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมด้วย รศ.นพ.กัมมาล กุมาร ปาวา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์พัทยา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการสนับสนุนโครงการศูนย์การแพทย์แม่นยำแห่งชาติ กับ กรมการแพทย์ 

รายละเอียดเพิ่มเติม
ช่องทางการติดต่อกองบริหารศูนย์พัทยา

แจ้งช่องทางการติดต่อช่วงปฎิบัติงานภายในที่พักหรือการปฎิบัติงานที่บ้าน (Work From Home) วันที่  4-14 มกราคม 25ุ65

รายละเอียดเพิ่มเติม
จัดโครงการอบรมปั้นหมอ Digital 4.0 Pre-medical and Digital Technology (Me-D)

นำร่อง RUN skill School  ตอบสนองนโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ EEC ทั้ง Re-skill Up-skill และ New skill ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา

รายละเอียดเพิ่มเติม

EECmd

EEC มาตรการส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (COVID - 19)

ปฐมนิเทศ 2564

  • TUPATTAYA (โดย กองกิจนักศึกษา)                                            คลิก
  • TUPATTAYA (โดย กองบริหารศูนย์พัทยา)                                   คลิก
  • เรียนอย่างไร ให้ได้คะแนนดี และได้งาน 100%  (พี่ตั๊บ)                  คลิก
  • สิทธิการรักษานักศึกษา                                                                   คลิก
  • สถานที่ท่องเที่ยวเมืองพัทยา                                                          คลิก

ข่าวฝึกอบรม

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา มอบอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

มธ.ศูนย์พัทยา มอบชุดอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 ให้กับหน่วยงานใกล้เคียง ได้แก่ เทศบาลตำบลโป่ง เทศบาลเมืองหนองปรือ โรงพยาบาลบางละมุง

รายละเอียดเพิ่มเติม
โครงการอบรมหลักสูตรยานยนต์สมัยใหม่

หลักสูตรที่ 2 การใช้โปรแกรมจาลอง Automotive Simulation Module ขั้นพื้นฐาน สาหรับการออกแบบยานยนต์สมัยใหม่ ซึ่งได้ดำเนินการอบรมในวันที่ 22 กรกฎาคม 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม
โครงการอบรมหลักสูตรยานยนต์สมัยใหม่

หลักสูตรที่ 1     เทคนิค และ วิธีการออกแบบระบบควบคุม ในยานยนต์สมัยใหม่ โดยใช้เครื่องมือของ บริษัท dSPACE เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม
โครงการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา กับโครงการจ้างงานให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid – 19) ระยะ 2

เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid – 19) ให้เกิดการจ้างงานส่งเสริมการพัฒนาทักษะในการทำงาน ถ่ายทอดองค์ความรู้ และช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับ ผลกระทบให้ก้าวผ่านวิกฤตในครั้งนี้ จำนวน 300 อัตรา

รายละเอียดเพิ่มเติม