Loading...
ให้การต้อนรับและร่วมหารือกับ คุณวรภพ คงธนจรัส ปลัดอำเภอบางละมุง คณะทำงานบูรณาการขับเคลื่อนการเสริมสร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการพัฒนาสังคม สุขภาวะเชิงพื้นที่พัทยา-บางละมุง

วันที่ 19 มิถุนายน 2567 ผศ.ดร.ณัฐดนย์ พรรณุเจริญวงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์พัทยา ให้การต้อนรับและร่วมหารือกับ คุณวรภพ คงธนจรัส ปลัดอำเภอบางละมุง คณะทำงานบูรณาการขับเคลื่อนการเสริมสร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการพัฒนาสังคม สุขภาวะเชิงพื้นที่พัทยา-บางละมุง

รายละเอียดเพิ่มเติม
หารือวางแนวทางการดำเนินงานการขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคนขั้นสูงและศูนย์ DESIGH AND SIMULATION CENTER

วันที่ 18 มิถุนายน 2567 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา โดย ผศ.ดร.ณัฐดนย์ พรรณุเจริญวงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์พัทยาได้ประชุมหารือร่วมกับ ดร.ดำรงฤทธิ์ เนียมหมวด รองผู้อำนวยการ สทอภ.(GISTDA)  ถึงแนวทางแผนการพัฒนากำลังคนขั้นสูง การส่งนักศึกษาเพื่อร่วมทำงานทีมวิจัยพัฒนาและผลักดันการวิจัย การขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมอวกาศ Space Industry ของประเทศ

รายละเอียดเพิ่มเติม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา ร่วมลงพื้นที่ศึกษาแลกเปลี่ยนและติดตามข้อมูลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาวะในสถานศึกษา

วันที่ 12 มิถุนายน 2567 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา ร่วมลงพื้นที่ศึกษาแลกเปลี่ยนและติดตามข้อมูลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาวะในสถานศึกษา เขตพื้นที่พัทยา – บางละมุง ระยะที่ 1 ณ โรงเรียนสาธิตอุดมศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติม
ผู้บริหารฝ่ายบริหารศูนย์พัทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เยี่ยมชมและติดตามความก้าวหน้าโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา

วันที่ 8 มิถุนายน 2567 ผู้บริหารฝ่ายบริหารศูนย์พัทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เยี่ยมชมและติดตามความก้าวหน้าโครงการงานก่อสร้างโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา ให้แล้วเสร็จตามแผน

รายละเอียดเพิ่มเติม

พัฒนาคุณภาพ ISO 9001:2015

นโยบายคุณภาพ สำหรับงานบริหาร
รายละเอียดเพิ่มเติม
คู่มือคุณภาพ Quality Manual (QM)
รายละเอียดเพิ่มเติม
วัตถุประสงค์คุณภาพ กองบริหารศูนย์พัทยา
รายละเอียดเพิ่มเติม

EECmd

Video EEC V.Thai - V.Eng
Click to watch the video
EECmd ต้นแบบพัฒนาระบบการแพทย์ยุคใหม่ของไทย
รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศ/ข่าวสารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา

ข่าวฝึกอบรม

โครงการ Pre-Medical and Digital Technology ; Me-D (New Generation) ณ “เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษการแพทย์ครบวงจร (EECmd) ธรรมศาสตร์พัทยา”

รศ.นพ.กัมมาล กุมาร ปาวา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์พัทยา พร้อมด้วย ผศ.ดร.ณัฐดนย์ พรรณุเจริญวงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์พัทยา มธ. ให้การต้อนรับน้อง ๆ โครงการ Pre-Medical and Digital Technology ; Me-D (New Generation) สู่ “เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษการแพทย์ครบวงจร (EECmd) ธรรมศาสตร์พัทยา” ณ อาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ.ศูนย์พัทยา เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2565

 

รายละเอียดเพิ่มเติม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา มอบอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

มธ.ศูนย์พัทยา มอบชุดอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 ให้กับหน่วยงานใกล้เคียง ได้แก่ เทศบาลตำบลโป่ง เทศบาลเมืองหนองปรือ โรงพยาบาลบางละมุง

รายละเอียดเพิ่มเติม
โครงการอบรมหลักสูตรยานยนต์สมัยใหม่

หลักสูตรที่ 2 การใช้โปรแกรมจาลอง Automotive Simulation Module ขั้นพื้นฐาน สาหรับการออกแบบยานยนต์สมัยใหม่ ซึ่งได้ดำเนินการอบรมในวันที่ 22 กรกฎาคม 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม
โครงการอบรมหลักสูตรยานยนต์สมัยใหม่

หลักสูตรที่ 1     เทคนิค และ วิธีการออกแบบระบบควบคุม ในยานยนต์สมัยใหม่ โดยใช้เครื่องมือของ บริษัท dSPACE เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม

PSYCHIC

วิธีรับมือกับมนุษย์ TOXIC PEOPLE
คลิกดูวิดีโอ
เคล็ดลับเตรียมตัวสอบให้ได้คะแนนดี
คลิกดูวิดีโอ
Q&A สุขภาพใจ
คลิดูวิดีโอ