Loading...

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา ร่วมกับ EEC Human Development Center​ (EEC​HDC​)​ ร่วมจัดงานสัมมนา “ความร่วมมือพัฒนาการบริการ การจัดการสาธารณสุขและการแพทย์แบบยั่งยืน”

       

 

 

 

    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ กัมมาล กุมาร ปาวา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์พัทยาและผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐดนย์ พรรณุเจริญวงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์พัทยา ร่วมกับ EEC Human Development Center​ (EEC​HDC​)​ นำโดย Apichart Thongyou ประธานคณะทำงานฯ และอีอีซี อินดัสเทรียล ฟอรั่ม (EIF) นำโดย ดร.สมชัย ไทยสงวนวรคุณและที่สำคัญได้รับเกียรติจากคุณไพโรจน์ เปี่ยมพงษ์สานต์ ผู้แทนฝ่ายการลงทุน ร่วมจัดงานสัมมนา “ความร่วมมือพัฒนาการบริการ การจัดการสาธารณสุขและการแพทย์แบบยั่งยืน” ในวันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน 2564 เวลา 10.30-12.00 น. ณ อาคารนวัตกรรมธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา โดยได้เชิญผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่​ EEC​ เข้าร่วมการสัมมนารับฟังและให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ในการพัฒนาพื้นที่เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์สูงสุดในพื้นที่​ EECMD​ โดยในที่ประชุมนั้นฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัย​ธรรมศาสตร์ศูนย์พัทยาได้นำเสนอทิศทางการพัฒนาและเป้าหมายของศูนย์การแพทย์ครบวงจร​ตามนโยบายของท่านอธิการบดี​ Gasinee Witoonchart อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์​ในการพัฒนาพื้นที่วิทยาเขตศูนย์พัทยาให้เป็นศูนย์กลาง​ด้าน Medical​ Hub​ และร่วมอภิปรายกำหนดทิศทางการปฏิบัติความร่วมมือ ทั้ง​ 4 ฝ่าย​ รวมถึงนำเสนอภาพรวมการขับเคลื่อนแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนด้านการพัฒนา​ บริการ​ การขับเคลื่อนการเป็นศูนย์การกลางทางการแพทย์ครบวงจรในเขตพื้นที่ EEC ไปสู่เป้าหมาย ต่อจากนั้น เวลา 13.30 น. – 16.00 น.เป็นการสัมนา “ความก้าวหน้าโครงการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงและแผนปฏิบัติงาน” ซึ่งเป็นการร่วมนำเสนอความก้าวหน้าโครงการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงและแผนปฏิบัติงานและเตรียมหลักสูตรอบรมระยะสั้น, โครงการวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องการอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า โดยในการประชุมครั้งนี้คณะวิศวกรรมศาสตร์มีความร่วมมือเป็นเครือข่ายด้วย