Loading...

การรับสมัครนักศึกษาเข้าหอพักนักศึกษาศูนย์พัทยา

การรับสมัครนักศึกษาเข้าหอพักนักศึกษาศูนย์พัทยา ประจำปีภาคการศึกษาที่ 1/2562 ปริญญาตรี (ดาวน์โหลด)

อัตราค่าธรรมเนียมหอพัก

อัตราค่าธรรมเนียมหอพัก (ดาวน์โหลด)

การตรวจเช็คค่าใช้รายเดือน

ตรวจเช็คใบแจ้งค่าใช้จ่ายรายเดือน (ดาน์โหลด)

 

แจ้งข้อมูล - แจ้งซ่อม

แจ้งข้อมูล - แจ้งซ่อม (ดาวน์โหลด)