Loading...
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาพื้นที่ วันแม่แห่งชาติ

“จิตอาสา มธ.ศูนย์พัทยา พัฒนาหอพระพุทธธรรมทิฐิศาสดา” (Big Cleaning Day)  เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕

รายละเอียดเพิ่มเติม
พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่สู่รั้วของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา ประจำปีการศึกษา 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม
จัดตั้งศูนย์ Body & Mind Center

สถาบันพลังจิตตานุภาพ ดูสถานที่สำหรับการจัดตั้งศูนย์ Body & Mind Center ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการบริการสังคมของ EECmd

รายละเอียดเพิ่มเติม
THAMMASAT EECmd Vision “Now and Next”

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์’ จับมือพันธมิตร 25 องค์กร ยกระดับ EECmd มุ่งสู่ศูนย์กลางการแพทย์ระดับโลก

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

พัฒนาคุณภาพ ISO 9001:2015

นโยบายคุณภาพ สำหรับงานบริหาร
รายละเอียดเพิ่มเติม
คู่มือคุณภาพ Quality Manual (QM)
รายละเอียดเพิ่มเติม

EECmd

ประกาศ/ข่าวสารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา

ปฐมนิเทศ 2564

  • TUPATTAYA (โดย กองกิจนักศึกษา)                                            คลิก
  • TUPATTAYA (โดย กองบริหารศูนย์พัทยา)                                   คลิก
  • เรียนอย่างไร ให้ได้คะแนนดี และได้งาน 100%  (พี่ตั๊บ)                  คลิก
  • สิทธิการรักษานักศึกษา                                                                   คลิก
  • สถานที่ท่องเที่ยวเมืองพัทยา                                                          คลิก

ข่าวฝึกอบรม

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา มอบอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

มธ.ศูนย์พัทยา มอบชุดอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 ให้กับหน่วยงานใกล้เคียง ได้แก่ เทศบาลตำบลโป่ง เทศบาลเมืองหนองปรือ โรงพยาบาลบางละมุง

รายละเอียดเพิ่มเติม
โครงการอบรมหลักสูตรยานยนต์สมัยใหม่

หลักสูตรที่ 2 การใช้โปรแกรมจาลอง Automotive Simulation Module ขั้นพื้นฐาน สาหรับการออกแบบยานยนต์สมัยใหม่ ซึ่งได้ดำเนินการอบรมในวันที่ 22 กรกฎาคม 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม
โครงการอบรมหลักสูตรยานยนต์สมัยใหม่

หลักสูตรที่ 1     เทคนิค และ วิธีการออกแบบระบบควบคุม ในยานยนต์สมัยใหม่ โดยใช้เครื่องมือของ บริษัท dSPACE เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม
โครงการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา กับโครงการจ้างงานให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid – 19) ระยะ 2

เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid – 19) ให้เกิดการจ้างงานส่งเสริมการพัฒนาทักษะในการทำงาน ถ่ายทอดองค์ความรู้ และช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับ ผลกระทบให้ก้าวผ่านวิกฤตในครั้งนี้ จำนวน 300 อัตรา

รายละเอียดเพิ่มเติม